Rechten

Persoonsgegevens en uw rechten

 

Als u klant bij ons bent of onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens. U heeft hier zelf natuurlijk ook wat over te zeggen. Welke rechten u precies hebt, leggen we hier uit.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Recht van inzage: Een overzicht van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens we hebben verwerkt? Gebruik dan het formulier ‘Gegevens inzien’. Als we het ingevulde formulier binnen hebben, krijgt u een overzicht van alle persoonsgegevens die we van u verwerken.

Tradealot 'Gegevens inzien' document invulbaar (pdf 509,25 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Recht op correctie: Uw gegevens aanpassen

Kloppen uw gegevens niet of zijn ze niet compleet? Gebruik dan het formulier ‘Gegevens aanpassen’.

Tradealot 'Gegevens aanpassen'  document invulbaar (pdf 506,23 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Recht op verwijdering: Uw gegevens laten verwijderen

Vind u dat we uw persoonsgegevens onterecht verwerken en bewaren? Dan kunt u ons vragen deze gegevens te verwijderen. Gebruik hiervoor het formulier 'Gegevens verwijderen'. Zodra we het ingevulde formulier binnen hebben, beoordelen we uw verzoek.

Goed om te weten: We bewaren uw persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze, behalve als er een goede reden is om ze nog iets langer te bewaren. Bijvoorbeeld als u een klacht hebt ingediend en we hier nog mee bezig zijn.

Tradealot 'Gegevens verwijderen' document invulbaar (pdf 405,56 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Recht van beperking

Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt uons vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Gebruik hiervoor het formulier ‘Gegevens tijdelijk niet verwerken’.

Tradealot 'Gegevens tijdelijk niet verwerken' document invulbaar (pdf 654,78 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Recht op dataportabiliteit

Wilt u uw gegevens opvragen? Dat kan op een aantal manieren:

  • U kunt een kopie opvragen van alle documenten. Zoals rekeningafschriften of een aanvraagformulier.
  • U kunt ons vragen om bepaalde gegevens aan u over te dragen, ook wel dataportabiliteit genoemd. Zoals een overzicht van uw producten. Gebruik hiervoor het formulier ‘Gegevens opvragen’.

Als uw verzoek is goedgekeurd, krijgt u de gegevens toegestuurd.

Tradealot 'Gegevens opvragen dataportabiliteit' document invulbaar (pdf 789,56 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Bezwaar maken tegen een verwerking

In 2 gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens:

  • Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing en u dit liever niet wilt. Dat kunt u ons laten weten via onze klantenservice. Ook vind u onder elke commerciële mail een afmeldlink.
  • Als we een afweging hebben gemaakt tussen ons belang en uw (privacy)belang, en u vindt dat we dit niet goed hebben gedaan. In het Privacy- en Cookiereglement staat wanneer we zo’n belangenafweging maken. Wilt u bezwaar maken? Gebruik dan het formulier ‘Bezwaar verwerking van mijn gegevens’.

Tradealot 'Bezwaar verwerking van mijn gegevens' document invulbaar (pdf 852,78 KB)

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Zo verstuurt u een verzoek

Heeft u een formulier nodig voor uw verzoek? U kunt het volledig ingevulde formulier e-mailen of met de post naar onderstaand adres opsturen. Ook kunt u het afgeven op ons kantoor. Let op dat u het formulier ondertekent en dat u een kopie van een geldig identiteitsbewijs toevoegt. Zo weten we zeker dat u het bent die deze persoonlijke gegevens opvraagt en dit niet zonder uw toestemming gebeurt. We hebben het burgerservicenummer (BSN) en de foto niet nodig. Maak deze dus onherkenbaar.

Opsturen naar: Tradealot B.V. | Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam

Binnen 1 maand hoort u in een brief of we aan uw verzoek kunnen voldoen en op wat voor manier.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Contact

Wilt u contact met een medewerker? Bel dan met de klantenservice: 0800 22 88 22 88